nog enkele ruimtes
beschikbaar

Bent u geïnteresseerd in huisvesting?
Informeer dan naar de mogelijkheden

Informeer naar de mogelijkheden

mijn zorg vertrouwd en dichtbij

“Mijn, centrum voor medische zorg” is een anderhalvelijns zorgcentrum waarbij generieke eerstelijns zorg en specialistische tweedelijns zorg worden gecombineerd. De ontwikkeling en vergrijzing in de regio Parkstad leidt tot een toenemende en andere zorgvraag waar de huidige zorgorganisaties zich toe moeten verhouden.

De huidige organisatie van zorg in echelons (eerste en tweede lijn) lijkt in deze regio niet effectief en efficiënt om te voorzien in de veranderende vraag naar zorg. Onder anderhalvelijns zorg verstaan we de uitbreiding van de primaire huisartsenzorg door verschuiving van medisch specialistische ziekenhuiszorg naar de huisartsenzorg. Uitgangspunt is het leveren van geïntegreerde zorg gericht op de vraag van de patiënt, zo dicht mogelijk bij de patiënt.


Het concept

Anderhalvelijns zorg combineert kenmerken van eerstelijns zorg en tweedelijns (ziekenhuis-)zorg. De kern is dat er zorg- en taakverschuiving plaatsvindt van met name ziekenhuis naar de basiszorg. Er worden twee invalshoeken onderscheiden te weten generalistische en specialistische anderhalvelijns zorg.

De generalistische invalshoek betreft een uitbreiding van de geïntegreerde eerstelijns huisartsenzorg voor met name chronische zieken en ouderen met accent op coördinatie en continuïteit van zorg met de huisarts in de regierol.

De specialistische invalshoek betreft de concentratie van enkelvoudige, planbare specialistische behandeling en zorg. Het principe is “one shop stopping” voor minder complexe specialistische behandelingen zoals in een zelfstandige spataderkliniek onder leiding van een medisch specialist.

Mijn, zorgcentrum Brunssum

Mijn zorg, een innovatief concept onder één dak

Wij zijn nog opzoek naar zorgorganisaties die zich willen vestigen binnen MIJN met de volgende disciplines:

  • Tandartsenpraktijk
  • Mondhygiënist
  • Orthodontist
  • Tandprotheticus
  • WMO-loket
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Visagiste / Kapsalon
  • Gehandicaptenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om uw persoonlijke mogelijkheden te bespreken

Bel 043 - 387 39 00 of stuur ons een bericht.

Geïnteresseerd